Firma ZEMIS CZ, s.r.o., se zabývá nákupem a prodejem zemědělských produktů formou velkoobchodní činnosti.

 •  Obchod s rostlinnými produkty (export i import)
 •  Dodávky hnojiv dle požadavků odběratelů
 •  Zprostředkování nákupu a prodeje


Firma ZEMIS CZ, s.r.o. vznikla v roce 2004 jako nástupnická organizace fyzické osoby – Milan Ševčík, která pracovala od roku 2003 a na její činnost plynule navázala.

Společnost se zabývá nákupem a prodejem většiny zemědělských produktů.

 • Obiloviny:
  • pšenice - potravinářská, krmná 
  • žito - potravinářské, krmné
  • ječmen - ozimý i jarní, sladovnický i krmný
  • oves - pluchatý, nahý
  • kukuřice - potravinářská i krmná, zrno
  • tritikále a ostatní obiloviny
 • Olejniny:
  • řepka - olejná i ozimá
  • mák modrý
  • slunečnice- páskovaná i černá
  • len setý
 • Ostatní komodity:
  • amarant
  • pohanka
  • hořčice
  • hrách
  • proso
  • kmín
  • a další